Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2022