XLIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 27.01.2022 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wynik głosowania imiennego
  przyjęcie projektu protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XLIV.1.22

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

Imienny wykaz głosowania
XLIV.2.22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.3.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie na potrzeby PINB Imienny wykaz głosowania
XLIV.4.22 w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XLIV.5.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.6.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.7.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.8.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.9.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.10.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XLIV.11.22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/7/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-02-07 11:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-02-07 15:48:37)