Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rodzinnego domu dziecka, w tym wykonanie dokumentacji