Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub przetrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańców

Podstawa prawna

- art. 10 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z póź. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 182

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wymagane dokumenty

Zezwolenie na posiadanie/hodowanie/lub przetrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańców wydawane jest na wniosek posiadacza (ikonka doc wniosek do pobrania).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
1. poświadczenie rasy psa, przez Polski Związek Kynologiczny lub lekarza weterynarii,
2. oświadczenie, że pies/psy ma założoną książeczkę zdrowia i odbył obowiązkowe szczepienia.

Opłata

Opłata skarbowa, dokonywana przelewem.

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 14:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-01 15:35:28)