Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 182

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Chyliczkowska 14
- kartę odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Wymagane dokumenty

Karta łowiectwa podwodnego służy do amatorskiego połowu ryb.
Osoba ubiegająca się o wydanie karty wędkarskiej powinna złożyć:

- wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego (ikonka worda wniosek do pobrania),
- zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb wydane przez komisję powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb,
- 1 zdjęcie legitymacyjne.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego nie ma organizacji społecznej uprawnionej do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu wydania karty łowiectwa podwodnego. Osoba ubiegająca się o wydanie karty łowiectwa podwodnego może przystąpić do egzaminu przeprowadzonego przez inną organizację społeczną na terenie Polski, której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Opłata

Opłatę za wydanie karty łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł należy wnieść na rachunek: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, nr konta 62102011690000800201078963 z dopiskiem: „opłata za wydanie karty łowiectwa podwodnego”

Czas załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 13:44:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-16 10:39:26)