Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 62 54 wew. 194
a.wilanowska@piaseczno.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację stowarzyszenia (DOCX, 26 KB)
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w szczególności dotyczącymi przyjęcia regulaminu działalności, wyboru władz stowarzyszenia oraz siedziby stowarzyszenia),
- regulamin działalności stowarzyszenia podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: cel, teren i środki działania, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej trzy pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu,

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Opłaty

Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji – 17 zł

W przypadku udzielenia pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach urzędowych wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej - 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

7 dni

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 12:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-29 10:06:41)