Sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1947)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno,
tel. 22 756 62 54 wew. 249
Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok (DOCX, 46 KB),
- w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej,
- akt zgonu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie z cmentarza o możliwości pochówku,
- oświadczenie podmiotu uprawnionego o poniesieniu kosztów pochówku.

Opłaty

Zwolnione z opłat skarbowych.

Czas załatwienia sprawy

3 dni

Dodatkowe informacje

Konieczność osobistego odebrania decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa.

 
Wytworzył:
Mariola Murakowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-06-27 10:15:54)