Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej Góra Kalwaria