Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawy znaków do pionowego oznakowania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Nazwa i adres Zamawiającego:
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
 
Osoba upoważniona do kontaktów:
Agata Syruć
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawy znaków do pionowego oznakowania dróg
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena oferty
 
Nazwa i adres Wykonawcy:
 
CZMUDA S.A.
UL. SOKOLA 6 C
11-041 OLSZTYN
 
Informacja o umowie
Umowę zawarto w dniu 26.03.2007 r.
Cena oferty brutto: 93.292,06 zł
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-04-05 11:28:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-04-05 11:28:55)