Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie