Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika przy ul. Krasickiego na odcinku od ul. Postępu do ul. Kieleckiej wraz z remontem nawierzchni jezdni, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika przy ul. Krasickiego na odcinku od ul. Postępu do ul. Kieleckiej wraz z remontem nawierzchni jezdni, gm. Lesznowola”, o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 1

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

WYKAZ OFERENTÓW :
Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto

        Liczba punktów

Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa,

 ul. Sarabandy 42

1.698.188,15 zł

100

Wybrano ofertę firmy:

1) Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42
                                                      

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-04 08:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-04 08:32:48)