Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika przy ul. Głównej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Podleśnej w Ustanowie, gm. Prażmów

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika przy ul. Głównej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Podleśnej w Ustanowie, gm. Prażmów”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niżej wymienionych:

Nazwa firmy, adres
Oferowana cena brutto
        Liczba punktów

Fal-Bruk, B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42

328.170,73 zł.
76

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe „Ewbud” Ewelina Kościuk-Fol, Działki Suskowolskie 9 B, 26-670 Pionki  

 
249.927,98 zł.
 
100
Wybrano ofertę firmy:

1) Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe „Ewbud” Ewelina Kościuk-Fol, Działki Suskowolskie 9 B, 26-670 Pionki .

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-30 09:18:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-30 09:33:08)