Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa samochodu ciężarowego o ładowności 16 ton dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, tel/fax:756-24-80, tel.: 756-24-82, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na

Dostawę samochodu ciężarowego o ładowności 16 ton
o szacowanej wartości powyżej 14 000 euro.

Złożonych ofert: 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Wybrano ofertę firmy:

Truckbusters Polska Sp. z o.o.

26-900 Kozienice
ul. Przemysłowa 17
 
Cena oferty brutto: 220.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta zgodna z wymogami zamawiającego – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-10-30 10:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-10-30 10:05:52)