Dostawa mleka i jego przetworów dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii