Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2007/2008, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niżej wymienionych:

1)  ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie     Górne

l.p.
        Jednostka sprzętowa
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
A.
Akcja czynna :
 
 
13,10 zł/km
 
 
14,02 zł/km
 

A1. Zwalczanie śliskości

 
    (piaskarka)
 

A2. Odśnieżanie (płużenie)

 
14,30 zł/km
 
15,30 zł/km
 
    (nośnik + pług)
 

A3. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie

 
15,30 zł/km
 
 
6,0 zł/km
 
16,37 zł/km
 
 
7,32 zł/km
 
   (piaskarka, nośnik + pług)

A4. Przejazd bez prowadzenia akcji zwalczania śliskości, odśnieżania oraz zwalczania śliskości i odśnieżania łącznie

 

                             SUMA POZYCJI A1-A4:

     48,70 zł
     53,01 zł
B.
Akcja bierna
 
25,00 zł/godz
 
 30,50 zł/godz
 

(sprzęt transportowy z piaskarką i pługiem)

 
Wybrano ofertę firmy:

1)  ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-12 12:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-12 12:15:44)