Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niżej wymienionych:

l.p.
Nazwa firmy
Oferowana cena
Liczba punktów
1

P.H.U. Agromar sp. z o.o.,

ul. Brzezińska 92, 92-118 Łódź

71.492,00 zł
100
2

Salinex sp. z o.o., ul. Piotra Bartoszcze 25, 88-100 Inowrocław

89.304,00 zł.

80
3

Solimex sp. z o.o., ul. Patriotów 20/22, 04-933 Warszawa

82.472,00 zł.

86,7
4

P.H.U.P.GER-POL” Spółka Jawna A. Będkowski, J. Będkowska,

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101

72.468,00 zł.
98,7
5
Grankrusz sp. z o.o.,

ul. Stephensona 5A, 22-100 Chełm

80.520,00 zł.
88
6
Poldim S.A., ul. Kochanowskiego 37 A, 33-100 Tarnów
77.592,00 zł.
92
7
Kopalnia Soli „Kłodawa”S.A.,

Al. Tysiąclecia 2, 62-650 Kłodawa

82.960,00 zł.
86,2
8

P.H.U. Budownictwa „Trasa

 sp.z o.o., ul. Żeromskiego 7,

21-500 Biała Podlaska

72.224,00 zł.
98,9
 
Wybrano ofertę firmy:


1. P.H.U. Agromar sp. z o.o., ul. Brzezińska 92, 92-118 Łódź

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-11-16 15:05:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-11-19 10:29:22)