Dostawa elektronicznej wagi samochodowej wraz z montażem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie