Wykonanie termomodernizacji - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach ul. B. Chrobrego 83