Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 2815W Wilczynek - Dobiesz