Dostawa tłuszczów roślinnych dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii