Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi powiatowej nr 2857W - ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

 
oznaczenie sprawy 21/KDM/2008     

Sprawa:Remont drogi powiatowej nr 2857W- ul. Błońska w Tarczynie, Gm. Tarczyn

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1
„Drogbud”
Podkarpacki Holding Budowy
Dróg Sp. z o.o.
Ul. 1 Maja 42

38-100 Strzyżów

908.121,74 zł
83,68
3

Przedsiębiorstwo Budowy Drog

i Mostów Sp.z o.o.
ul.Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
904.109,67 zł
84,05
4
„FAL-BRUK”
B.B.Z. Falenta Sp. j
Ul.Sarabandy 42
02-868 Warszawa
 
786.105,72 zł
96,66
5
 
Mabau Polska sp. Z o.o.
Szymanów 9k
05-532 Baniocha
 

759.927,15 zł

100
6
“Dromos” Sp. z o.o.
Ul.Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
868.830,32 zł
87,46
7

Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjno-Drogowych W Grójcu Sp. z o.o.

Al.Niepodległości 22
05-600 Grójec
809.865,04 zł
93,83
 
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 5, przedstawiona przez: Mabau Polska sp. Z o.o., Szymanów 9k, 05-532 Baniocha, oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.                                             

                                                                                    
 

Jednocześnie zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania o odrzuceniu oferty:

Numer 2, firmy: „Fedro” sp. z o.o., Ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, Oferta w/w firmy zostaje odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655).

 

Uzasadnienie: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 15:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-07-21 15:46:18)