Wynik postępowania na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa