Wykonanie adaptacji części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne budynku internatu Zespołu Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie