Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 28.08.2008r. w postępowaniu przetargowym na Wykonanie termomodernizacji, wymiany okien w budynku nr 3 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9.