Informacja o wyniku przetargu na dostawę sprzętu informatycznego dla Starostwa Piaseczyńskiego