Wyjaśnienia treści SIWZ przetargu nieograniczonego na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego.