Informacja o wyborze oferty z dnia 30.10.2008 r. w postępowaniu przetargowym na Przebudowę budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii dotycząca przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych