Odpowiedź na zapytanie do konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Biblioteki Powiatowej, z dnia 14.11.08r.