Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa stolarki okiennej, Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, 26.11.2008r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/21/08.
Nazwa zadania: dostawa stolarki okiennej.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Piotr Saniawa SP Polska
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
 

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiająca najniższą cenę i spełniająca wszystkie wymagania SIWZ

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
 
Nr oferty
 
Cena netto
 
Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

 
 
 
1.
 
MEBELPŁYT
ul. Młodzianowska 73A
26-600 Radom
 
 
 
1
 
 
 
118 264 zł
 
 
 
 
126 542,48 zł
 
 
 
-
 
 
2.
 
Waldemar Ołowski
WALDOR
Klwatka 4D
26-634 Gózd
 
 
 
2
 
 
130 877 zł
 
 
140 038,39 zł
 
 
-
 
 
3.
 
Fabryka Okien i Drzwi
BAS Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin
 
 
 
3
 
 
134 720,69 zł
 
 
 
144 151,14 zł
 
 
-
 
 
4.
 
VOBOS Paweł Olejniczak
ul. Porzeczkowa 5/4
20-141 Lublin
Oddział w Radzyniu Podlaskim
ul. Wisznicka 63
 
 
 
 
4
 
 
210 411,35 zł
 
 
 
225 140,14 zł
 
 
-
 
 
5.
 
Piotr Saniawa SP Polska
ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
 
 
 
5
 
 
82 715 zł
 
 
 
88 505,05 zł
 
 
-
 
 
6.
 
Handel-Produkcja GRAB
Usługi Stolarskie
Zenon Grabowski
Słotwiny 123A 24-310 Karczmiska
 
 
 
6
 
 
126 099 zł
 
 
134 925,93 zł
 
 
-
 
 
7.
MAXDOM
Maciej Grochocki
ul.Antoniuk Fabryczny 28
15-741 Białystok
 
7
 
149 076,42 zł
 
159 511,77 zł
 
-
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-27 11:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-27 11:51:35)