Lista złożonych wniosków w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn.Budowa budynku Biblioteki Powiatowej