Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa wraz z rozładunkiem na teren bazy w Wilczej Górze kostki brukowej, krawężnika drogowego i obrzeży drogowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82


DOTYCZY: Dostawę wraz z rozładunkiem na teren bazy w Wilczej Górze kostki brukowej, krawężnika drogowego i obrzeży drogowych.

postępowanie nr 48/KDM/2008

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 9 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty
Suma punktów
1
Pater Firma A.E.Daniluk
Ul. Fabryczna 10 Siemiatycze Stacja
17-300 Siemiatycze
Netto:
111.890,00
Brutto:
136.505,00
94,64
2

Kefal Kempisty Spółka jawna

Ul. Biała 3

07-300 Ostrów Mazowiecki

Netto:
111.620,00
Brutto:
136.1769,40
94,81
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Tarczyk
Ul.Trojanowska 58
96-500 Sochaczew
Netto:
105.960,00
Brutto:
129.271,20
99,88
4
PPH „POMTECH” Janusz Czapka
Ul. Doktora Perzyny 116/118
26-700 Zwoleń
Netto:
106247,00
Brutto:
129.621,34
99,61
5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „Skarpol II”

spółka jawna

ul. Dzierzkowska 2,

26-640 Skaryszew
Netto:
105.830,00
Brutto:
129.112,60
100
6
„TOMASZ” Tomasz Krawczyk
Ul. Przylesna 47C,
05-506 Lesznowola
Netto:
135.079,00
Brutto:
164.796,38
78,35
7
PPHU „MENUT” Przemysław Popis
Ul. Skrzetuskiego 13
05-402 Otwock
Netto:
111.980,00
Brutto:
136.615,60
 
94,51
8
Kobalt Mariusz Wilkowski
26-634 Gózd, Krawata 30
Netto:
122.775,00
Brutto:
149.785,50
86,20
9

Zakład Usług Transportowo-Handlowych Roboty Ziemne, Wodociągowo – Kanalizacyjne Budowlano-Drogowe Stanisław Czerpiński

Ul.Krasickiego 22
05-300 Mińsk Mazowiecki
Netto:
147.853,00
Brutto:
180380,66
71,58
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 5 przedstawiona przez : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz „Skarpol II” spółka jawna, ul. Dzierzkowska 2, 26-640 Skaryszew, - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2008-11-28 14:56:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2008-11-28 15:00:44)