Wynik postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szkolenie z języka angielskiego dla pracowników Starostwa