Informacja o wyborze oferty z dnia 08.01.2009 r. w postepowaniu przetargowym na Wykonanie koncepcji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia w Piasecznie