Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów spożywczych i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, 21.01.2009r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/19/08.

Nazwa zadania: dostawa artykułów spożywczych i produktów mleczarskich.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie nr 1 – dostawa artykułów spożywczych
 
Hurtownia „BB”
Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
 

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiająca najniższą cenę i spełniająca wszystkie wymagania SIWZ

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr oferty
Cena netto
Cena brutto
Liczba pkt.
 
 
1.
 
Hurtownia „BB”
Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
 
 
1
 

Zadanie nr 1

 
206 089,89zł
 

Zadanie nr 1

 
222 638,32 zł
 
 
 
100.00
 
 
2.
 
Hurtownia Spożywcza

Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp. J

ul. Puławska27
05-532 Baniocha
 
 
 
2
 

Zadanie nr 1

 

225 614,00 zł

 

Zadanie nr 1

 
244 834,86 zł
 
 
90.93
 
 
3.
 

Firma Handlowa „DAGR-BIS” Sp. J.

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
 
 
 
 
3
 

Zadanie nr 2

 

401 120,00 zł

 

Zadanie nr 2

 
419 948,40 zł
 
 
-
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-01-22 15:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-01-22 15:20:47)