Modyfikacja siwz z dnia 26.01.2009 r.w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych i gazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii