Dostawa warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii