Przebudowa drogi Nr 2829W Jesówka Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudową drogi Nr 2825W Jazgarzew Jesówka Żabieniec, Gm.Piaseczno.Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W w relacji Jesówka Piaseczno, tj. ul. Dworskiej na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Źródlanej oraz ul. Dzikich Gęsi na odc. od ul. Źródlanej do granicy wsi Jesówka, tj. od km 0+000 do km 0+ 961.