Wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej do budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego przy ul. Budowlanych 14 w Górze Kalwarii.