Wyjasnienia z dn. 28.04.09 do SIWZ na dostawę sprzętu i urządzeń dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie