Dostawa sceny estradowej wraz z zadaszeniem dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie