Wybór najkorzystniejszej oferty - budowa ul. Polnej w Wólce Kosowskiej Droga nr 2860 W, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

oznaczenie sprawy 13/KDM/2009

     
Sprawa:„Budowa ul. Polnej w Wólce Kosowskiej Droga nr 2860 W”
Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

P.P.U.H „Efekt” sp.z.o.o. Budowa i Naprawa Dróg 02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8

 
 
1.098.000
89,69
2

Drog-Bud Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp.z.o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42

1.224.498,41
80,42
3

Fal-Bruk B.B.Z. Falenda Sp. J. ul. Sarabandy 42 02-868 Warszawa

984.780,71
100
4

Strabag Sp. z.o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7

1.335.520,59
73,74

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 3, przedstawiona przez :FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. j, Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena - 100%) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją
Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-08 12:56:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-08 13:04:33)