Pomieszczenie z przeznaczeniem na bufet szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie dla prowadzących działalność gospodarczą - do wynajęcia

Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wynajmie od dnia 1 września 2009 r. do 25 czerwca 2010 r. pomieszczenie z przeznaczeniem na bufet szkolny dla prowadzących działalność gospodarczą. Powierzchnia do wynajęcia około 20 m2, (prąd, woda z dostępem do pomieszczeń sanitarnych). Szacunkowe koszty eksploatacyjne 300 zł za miesiąc, proponowana minimalna kwota najmu miesięcznie 300 zł.

W ofercie proszę o uwzględnienie poniższych punktów:

  1. Ogólny asortyment

  2. Propozycja ciepłych posiłków z szacunkowymi cenami

  3. Propozycja obiadów z możliwością abonamentu – ceny

  4. Inne formy współpracy

Przy rozpatrywaniu oferty brane będą pod uwagę powyższe punkty oraz proponowane opłaty.

Oferty należy składać w kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 do 18 czerwca 2009 r.

Otwarcie kopert i wybór oferty nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 r. godz. 10.

Wymagane dokumenty:

1.Wpis do rejestru lub zaświadczenie z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku oraz składkach ZUS.

4. Referencje, opinie dotyczące dotychczasowej pracy.

Zastrzega się unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu:

022-756-74-32, 022-757-01-36.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-06-01 10:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-06-01 10:35:51)