Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 10.08.09r. w postępowaniu przetargowym na Remont dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.