Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego oraz licencji i oprogramowania