Wynik przetargu dostawę sprzętu i urządzeń dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie