Unieważnienie postępowania z dnia 23.09.09 r. na Remont dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20