Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

KDM.3431- 141/ 3239 /2009 Piaseczno, 2009-10-16

DOTYCZY:
Sukcesywnych dostaw Kruszyw Wapiennych
postępowanie nr 28/KDM/2009

 
Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 12 ofert, złożonych przez następujących oferentów:    

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAW-TRANS
Sławomir Podstawka
26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270
98,07
2
GranKrusz sp zoo
Ul.Stephensona 5A, 22-100 Chełm
76,21
3
Incest-Eko Surowce
Sławomir Obarski Sp. K.
Ul. Złota 23, 25-015 Kielce
81,34
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ALFA-NORMA Sp. z o.o.
Ul.Nowy Służew 16
90,17
5
Fetra sp. z o.o.
Ul.Matuszewska 14
03-876 Warszawa
90,88
6
Damo sp zoo
Ul.Ma łaszyce 2d/2e
99-400 Łowicz
97,24
7
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Rembert sp. z o.o.
Ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa
91,54
8
P.H.U TRANSWAL Waldemar Węgier
Jastrzębska 10/1
05-500 Piaseczno
95,05
9
SAS-BUD Kamil Sasin
Ul.Chopina 24
05-822 Milanówek
98,06
10
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska 38D
100
11
Usługi transportowe Sprzedaż Materiałów budowlanych Jacek Gajda
Ul.Palmowa 1, Piotrków Trybunalski 97-300
98,94
12
Adams-Trans Przemysław Adamczyk
Ul.Sporna 8
26-640 Maków
96,01

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą; że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 10 przedstawiona przez : STD Jarosław Dąbrowski, 05-831 Wola Krakowiańska 38D - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert
(cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP
Inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-19 13:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-19 13:52:51)