Sukcesywne dostawy soli drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie