Wynik przetargu na Wykonanie remontu wejścia głównego do szkoły wraz z wymianą posadzek i remontem łazienek w budynku Zespołu Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20 w Piasecznie po powtórzeniu czynności oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty