Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy soli drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80 
tel. (022) 756-24-82

KDM.3431- 149 / 3761/2009 Piaseczno, 2009-11-30

DOTYCZY:Sukcesywne dostawy soli drogowej

postępowanie nr 32/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Suma punktów

1

POLDIM Sp. Akcyjna

Ul.Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów

87,83
2

KREX sp. z o.o.

Ul.Kleszczelowa 84A,
17-100 Bielsk Podlaski

93,25
3

Spółdzielnia Usług Rolniczych

Ul. Wieruchowska 1,
05-082 Stare Babice

93,78
4

HURT-STEEL” Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Energetycznymi

Ul. Kasprzaka 17,
41-303 Dąbrowa Górnicza

100
5

P.H-U-P „GER-POL” Sp. J.

A.Będkowski, J.Będkowska
Ul. Toszecka 101,
44-100 Gliwice

94,31
6

P.H-U-B „TRASA” Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 7,
21-500 Biała Podlaska

87,36
7

Kopalnia Soli „Kłodawa” Sp. Akcyjna

Al.1000-lecia 2,
62-650 Kłodawa

84,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą; że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 4 przedstawiona przez „HURT-STEEL” Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi i Energetycznymi, Ul. Kasprzaka 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP
Inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-01 14:55:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-01 15:01:51)